Małopolska Sieć Szerokopasmowa Grupa Hyperion
Fundusze Europejskie dla Małopolski
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Projekt MSS

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A

O projekcie

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007–2013 zakłada wsparcie i intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na terenie województwa małopolskiego. Na tej podstawie Samorząd Województwa Małopolskiego podjął się realizacji projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS). 

Projekt MSS zakładał budowę na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach województwa małopolskiego, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby tworzące sieci szkieletowo-dystrybucyjne. Sieci powstałe w ramach projektu są otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Małopolski.

Małopolska Sieć Szerokopasmowa jest oparta na technologii budowy sieci przy zastosowaniu kabli światłowodowych i łączenia przy ich pomocy fizycznych lokalizacji w jedną strukturę logiczną. Cała sieć szkieletowa oraz znaczna część sieci dystrybucyjnej powstała w oparciu o włókna światłowodowe wybudowane, zakupione lub dzierżawione w modelu IRU (indefeasible right of use). Wytyczne Komisji Europejskiej dopuszczają interwencję w zakresie tzw. tradycyjnej usługi szerokopasmowej lub na rzecz sieci następnej generacji (Next Generation Network). Sieć tradycyjna oferuje usługi o przepływności co najmniej 2 Mb/s, a sieć nowej generacji – co najmniej 40 Mb/s. Wytyczne dopuszczają budowę sieci tradycyjnej w ramach interwencji na terenach białych (całkowity brak infrastruktury) i tzw. „problemowych” szarych (istnieje infrastruktura tylko jednego operatora telekomunikacyjnego, ale występują problemy w zaspokojeniu potrzeb). Sieci nowej generacji mogą być budowane na terenach białych NGN i jednocześnie białych lub szarych tradycyjnych.

  

ul. Karmelicka 64 lok. 5

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.

31-589 Kraków

ul. Ogłęczyzna 20

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000399876 
REGON 122428462 
NIP 6762449813

 

 

e-mail

biuro@mss.malopolska.pl      

 

Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

MSS

MSS

MSS

MSS