Małopolska Sieć Szerokopasmowa Grupa Hyperion

Aktualności

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A

Raport z kontroli infrastruktury telekomunikacyjnej MSS
21.06.2016

IZ MRPO - Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przekazał do MSS Sp. z o.o. raport z wykonania kontroli infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu MRPO.01.02.00-12-102/12 „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” finansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

W ramach przeprowadzonej kontroli firma działająca na zlecenie IZ MRPO wykonała pomiary sieci światłowodowej w 19 węzłach dostępowych zlokalizowanych na terenie 19 powiatów Województwa Małopolskiego oraz dokonała sprawdzenia infrastruktury towarzyszącej. W szczególności wykonano pomiary tłumienności w relacjach Kraków - węzły dostępowe oraz sprawdzono parametry infrastruktury technicznej w węzłach z wymogami wynikającymi z Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz wymaganiami technicznymi do urządzeń aktywnych.

 

Pomiary reflektometryczne potwierdziły prawidłowość wykonania relacji światłowodowych oraz ciągłość poszczególnych odcinków, a wartości długości poszczególnych odcinków - wyznaczone pomiarowo - są zgodne z wartościami podanymi w dokumentacji projektowej.

Ponadto potwierdzono zgodność zastosowanych rozwiązań z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wymaganiami technicznymi dla urządzeń aktywnych.

Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi po przeprowadzeniu przez IZ MRPO końcowej kontroli realizacji Projketu.

« powrót

  

ul. Karmelicka 64 lok. 5

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.

31-589 Kraków

ul. Ogłęczyzna 20

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000399876 
REGON 122428462 
NIP 6762449813

 

 

e-mail

biuro@mss.malopolska.pl      

 

Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

MSS

MSS

MSS

MSS