Małopolska Sieć Szerokopasmowa Grupa Hyperion

Aktualności

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A

Raport z kontroli infrastruktury telekomunikacyjnej MSS
21.06.2016

IZ MRPO - Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przekazał do MSS Sp. z o.o. raport z wykonania kontroli infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu MRPO.01.02.00-12-102/12 „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” finansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

W ramach przeprowadzonej kontroli firma działająca na zlecenie IZ MRPO wykonała pomiary sieci światłowodowej w 19 węzłach dostępowych zlokalizowanych na terenie 19 powiatów Województwa Małopolskiego oraz dokonała sprawdzenia infrastruktury towarzyszącej. W szczególności wykonano pomiary tłumienności w relacjach Kraków - węzły dostępowe oraz sprawdzono parametry infrastruktury technicznej w węzłach z wymogami wynikającymi z Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz wymaganiami technicznymi do urządzeń aktywnych.

 

Pomiary reflektometryczne potwierdziły prawidłowość wykonania relacji światłowodowych oraz ciągłość poszczególnych odcinków, a wartości długości poszczególnych odcinków - wyznaczone pomiarowo - są zgodne z wartościami podanymi w dokumentacji projektowej.

Ponadto potwierdzono zgodność zastosowanych rozwiązań z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wymaganiami technicznymi dla urządzeń aktywnych.

Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi po przeprowadzeniu przez IZ MRPO końcowej kontroli realizacji Projketu.

więcej »


Rozliczenie kolejnej transzy środków publicznych
15.12.2015

więcej »


Zmiana terminu zakończenia projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa"
29.10.2015

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. uzyskała informację, że w dniu 29 października 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pn. Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS), realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z dnia 30 listopada 2015 roku na dzień 31 grudnia 2015 roku.  

więcej »


Informacja Zarządu Spółki o podpisaniu znaczącej umowy
29.10.2015

Zarząd Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej informuje, że dniu 28.10.2015 r. Spółka zawarła umowę ramową z Orange Polska S.A. na świadczenie usług w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i transmisji danych.
W ramach umowy MSS ma dostarczać kompleksowe usługi transmisji danych i dzierżawy infrastruktury dla projektów telekomunikacyjnych realizowanych dla partnerów Orange jak również na potrzeby własne operatora. Umowa określa zakres, warunki oraz ceny świadczonych usług. 
Jednocześnie informujemy, że równolegle prowadzone są prace projektowe w zakresie dostarczania usług do obsługi infrastruktury innego operatora mobilnego.

więcej »


Informacja prasowa z panelu organizowanego przez Dziennik Rzeczpospolita w Krakowie
15.10.2015

więcej »


Konferencja z udziałem ministra Andrzeja Halickiego
17.08.2015

 

Kończy się budowa Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej

 

więcej »


Zmiana terminu zakończenia projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa"
30.07.2015

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. uzyskała informację, że w dniu 28 lipca 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pn. Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS), realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z dnia 30 września 2015 roku na dzień 30 listopada 2015 roku. 

 

więcej »


Realizacja prac w ramach projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa
08.12.2014

Raport z postępu prac w ramach projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa

więcej »


Wybudowano 77 km sieci szerokopasmowej
31.10.2014

Raport z realizacji prac

więcej »


Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą
17.06.2014

Przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy zakończony

więcej »

  

ul. Karmelicka 64 lok. 5

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.

31-589 Kraków

ul. Ogłęczyzna 20

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000399876 
REGON 122428462 
NIP 6762449813

 

 

e-mail

biuro@mss.malopolska.pl      

 

Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

MSS

MSS

MSS

MSS